Ο σύλλογος των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε στις αρχές του 2002. Κατά τη διάρκεια αυτών των έξι ετών έγινε μια συστηματική προσπάθεια να γίνει γνωστό το πρόγραμμα στο ευρύτερο κοινό και να προβληθούν τα μέλη του σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
 
Στην διάρκεια των τελευταίων εκλογών διαπιστώσαμε ότι το ενδιαφέρον των αποφοίτων του τμήματος για το σύλλογο έχει ατονήσει αισθητά. Συνεπώς το έργο μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αλλά συγχρόνως το μέλλον δημιουργεί νέες προκλήσεις..

Αρχικά πιστεύουμε ότι η δημιουργία της ιστοσελίδας θα βοηθήσει στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών, το οποίο θα βοηθήσει στην επίτευξη μελλοντικών στόχων όπως η διενέργεια σεμιναρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και γιατί όχι και εκδρομών!

Σίγουρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος, υπάρχει αρκετή δουλειά ακόμα που πρέπει να γίνει και ο χρόνος είναι περιορισμένος για όλους. Ωστόσο αξίζει η προσπάθεια, αξίζει να υπάρχει ένας σύλλογος δυναμικός, ενημερωμένος, με πολλά μέλη γιατί έτσι ανοίγονται πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες για όλους.
Κάνουμε λοιπόν εμείς την αρχή και περιμένουμε την δική σας συμμετοχή….

Φιλικά
Σύλλογος αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Ο.Π.Α