Σχέδιο Αθηνά για τα πανεπιστήμια

Ανακοίνωση συλλόγου αποφοίτων τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για στελέχη επιχειρήσεων

 

Αγαπητά μέλη,

Ο σύλλογος μας έμεινε έκπληκτος από την επιπόλαιη απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας να προβεί σε  αναδιάρθρωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας μας, με το σχέδιο Αθηνά, το οποίο προωθεί και ενισχύει την ιδέα του ομοσπονδιακού πανεπιστημίου στη χώρα μας μέσω συγχωνεύσεων και απορροφήσεων με τρόπο ασαφή και δύσληπτο. Η απουσία διαβούλευσης και ουσιαστικού διαλόγου με την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς επίσης και η έλλειψη οργανωτικής δομής αποδεικνύει τον πρόχειρο χαρακτήρα του σχεδίου και την έλλειψη στοιχειωδών γνώσεων περί της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων μας.

Το πανεπιστήμιο μας είναι το τρίτο αρχαιότερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί το σημαντικότερο “φυτώριο” νέων επιστημόνων, στελεχών αλλά και ηγετών, έχοντας ως γνώμονα την εξύψωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας της γνώσης, διαδραματίζοντας παράλληλα μείζον ρόλο στα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα της παγκόσμιας κοινότητας. Αυτοσκοπός του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να προάγει την παιδεία, τη γνώση αλλά και τα ιδανικά, μέσα από ένα σύνολο καταξιωμένων καθηγητών και ένα άριστα καταρτισμένο επίπεδο σπουδών ενισχύοντας παράλληλα την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών ιδεών.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι θα προστατέψουμε με κάθε τρόπο την αυτόνομη και απρόσκοπτη λειτουργία του,  καθώς μια τέτοια αλλαγή επί τα χείρω, θα υποβαθμίσει  το πανεπιστήμιο μας.  Διατηρώντας λοιπόν την υφιστάμενη δομή του, η οποία το έχει καταστήσει διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα, θα συνεχίσει να προάγει ανιδιοτελώς την παιδεία, τη γνώση και την έρευνα, εξυψώνοντας την ακαδημαϊκή κουλτούρα, μέσα από ένα υψηλό επίπεδο διδασκαλίας.

Posted on:

Comments are closed.